Nově plná hydraulika

Pořez kulatiny mobilním katrem

Josef Eis

kontakt: 605053130
Eisjosef@seznam.cz