Nově plná hydraulika

Pořez kulatiny mobilním katrem

Josef Eis